Paušál Nitra (do 20 km)

Osobné vozidlá do 2t 50 EUR
Dodávky a SUV od 2t do 3t 60 EUR
Dodávky a pracovné stroje od 3t do 5t 80 EUR

Kilometrovné mimo mesta

Osobné vozidlá do 1,5t 0,60€/km
Osobné vozidlá od 1,5t do 2t 0,80€/km
Dodávky a SUV od 2t do 3t 1,10€/km
Dodávky a pracovné stroje od 3t do 5t 1,30€/km

Ostatné položky

Sťažené nakladanie 20€/30min
Práca s hydraulickou rukou ( naloženie/zloženie). 40€
Príplatok za sviatok/víkend/noc 20€
Čakanie 20€/hod
Čistenie ložnej plochy (olej, pohonné hmoty) 10€
Zrušený / márny výjazd ( po 10 min. od objednania ) 50€

Uvedené ceny sú bez DPH