Otváranie uzamknutých vozidiel

Otváranie uzamknutých vozidiel


Špecializujeme sa na otváranie uzamknutých vozidiel v prípade straty kľúčov, či zabuchnutí kľúčov vo vozidle.
Realizujeme otváranie bež poškodenia zámku, či poškodenia dverí.
Používame profesionálne náradie renovovanej značky na to určené.