Zapožičanie náhradného vozidla

Zapožičanie náhradného vozidla


V prípade potreby Vám zapožičiame náhradné vozidlo po dobu potrebnú na opravu Vášho poškodeného/nepojazdného vozidla.
V prípade ak ste ako poškodený pri dopravnej nehode, je možné si tieto náklady vymôcť z PZP vinníka.